Blog

Diagnostyka radiologiczna w endo­doncji jest niezbędna na wszyst­kich etapach leczenia . Obecnie poza konwencjonalnymi dwuwymiaro­wymi zdjęciami radiologicznymi stoma­tolodzy dysponują również możliwością obrazowania trójwymiarowego. CBCT, czyli tomografia cyfrowa z za­stosowaniem wiązki promieniowania rentgenowskiego w kształcie stożka, jest najnowszym osiągnięciem technologii...
Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć ich liczby, budowy anatomicznej (wielkości, kształtu) i położenia. Jednym z zaburzeń budowy anatomicznej jest ząb wgłobiony, określany w literaturze również jako „ząb w zębie” . Ząb wgłobiony jest rozwojową anomalią powstającą zwykle we wczesnym okresie...
Zatrzymanie zębów należny do najczęściej występujących nieprawidłowości położenia zębów. Zębem zatrzymanym nazywamy w pełni wykształcony ząb stały, który po okresie fizjologicznego wyrzynania dalej pozostaje w utkaniu kostnym (1). Do najczęściej zatrzymanych zębów nalezą dolne zęby mądrości, górne kły i...
Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych lub patologicznych prowadzących do utraty twardych tkanek zęba i kości wyrostka zębodołowego. Oprócz fizjologicznej resorpcji zębów mlecznych spotykamy także resorpcję patologiczną, występującą zarówno w uzębieniu mlecznym, jak i stałym. W procesie resorpcji główną rolę...
Przystępując do leczenia endodontycznego, mamy zbyt mało informacji diagnostycznych, które jednoznacznie nakreśliłby nam kierunek działań podczas mniej lub bardziej skomplikowanego zabiegu. W większości placówek główna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na znalezienie „problemu” u pacjenta, są zdjęcia rtg. Jednak zarówno...
Urazy zębów mają negatywny wpływ na zaopatrzenie nerwowo-naczyniowe miazgi. Wpływ urazu jest różny i daje różne wyniki (1). W przypadku uszkodzenia miazgi dochodzi do reakcji obronnych i procesów regeneracyjnych. Mogą one doprowadzić do naprawy uszkodzeń, martwicy miazgi, miejscowego...
Początki obrazowania radiologicznego za pomocą tomografii i CBCT sięgają lat 90. XX wieku. W Polsce tak naprawdę obrazowanie za pomocą tego typy tomografii i funkcjonuje od kilku lat i jako stosunkowo nowa metoda diagnostyki nie jest jeszcze tak dobrze...
Podstawowym badaniem, na które lekarz kieruje pacjenta w celu ogólnego przeglądu jego uzę­bienia, jest zdjęcie pantomograficzne. Jeszcze do niedawna wynik takiego badania dostawało się wyłącznie na kliszy, którą lekarz umieszczał na negato­skopie w celu analizy. Obecnie w większości placówek...
Początek XXI wieku przyniósł gwałtowny wzrost poziomu wyposażenia placówek stomatologicznych w aparaturę rentgenowską. Możliwość diagnostyki radiologicznej danego pacjenta we własnym gabinecie jest komfortowym rozwiązaniem zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. P odstawowym zdjęciem wykonywanym w...
Zapalenie przyzębia można scharakteryzować jako nieustępujący proces zapalny, który nie jest w sta­nie usunąć wywołujących go drobnoustrojów. Przewlekle postępujące zapalenie wywoływane przez biofilm bakteryjny jamy ustnej jest odpowiedzialne za de­strukcję tkanek przyzębia (1). Rozpoznanie choroby opiera się na badaniu klinicz­nym...